Charitu

PONIV

Příspěvek na pořízení vozu pro PONIV – Přepravu osob na invalidních vozících pod patronací Oblastní charity v Uherském Hradišti.

Kulturní a společenské akce

Den Země ve Starém Městě

Mezinárodní dětský folklórní festival
Kunovské léto

Lékařský odborový svaz

Festival Prolínání 2014 pro lidi se zdravotním postižením

Školy, spolky a nadace

Základní škola Buchlovice

Cimbálová muzika Dolina

Folklórní studio Buchlovice

Nadace Moravské Slovácko – výstava Joža Úprka

Sportovní aktivity

1. FC Slovácko

Sbor dobrovolných hasičů Vésky

Fotbalový klub FK Kunovice